streda 28. augusta 2013

Piknikková streda Včera sme začali pinkikkovať. Ľudia chodili zvedavo okolo a pýtali sa, čo sa to tu deje. Mnohých zaujali knižky, ktoré sú súčasťou zóny- knižku do zóny môže priniesť každý a každý si nejakú aj môže odniesť, alebo prelistovať počas piknikových akcií. Architektúru najlepšie pochopili deti, ktoré sa ju nebáli používať. Diváckou účasťou sme síce rekord netrhli, no neovplyvnilo to kvalitu programu. Hudobné duo Jass prilákalo silným hlasom Evky Halčinovej okoloidúcich a dokonca aj miestneho Majkla Džeksna. Michal Hvorecký odhalil svoj spišský pôvod čítaním z jeho knihy Naum. Pohostili sme ho ako sa patrí a tak odchádzal spokojný a dostalo sa nám aj verejného poďakovania. 
Napriek nefungujúcemu kežmarskému wifi sme si poradili a spojili sa s autorkou dokumentárnych filmov Bobou Baluchovou cez Skype, ktorá sama filmy uviedla z ďalekej Kene. Veríme, že jej tvorba obohatila divákov a tešíme sa na ďalšie filmy z jej dielne.
Dnešný deň bude patriť hre, ktorá má v kráľovskom meste pevné miesto. Od 16:00 si v oddychovej zóne najlepšie oddýchnete pri šachoch. Viesť vás bude domáci šachový klub pod taktovkou Eduarda Hagaru. 


Večerný program privítajú nielen metalisti ale aj silno či slabšie veriaci. Ako je to možné? Do Kežmarku sme pozvali človeka, ktorý v sebe ukrýva veľa prekvapení. Stereotyp káže, že metalista je povaľač, rád si vypije a pohŕda náboženstvom či vlastne čímkoľvek. Náš metalista- Pišta Chrappa, svojim pôsobením vyvracia všetky stereotypy. Dovoľte, aby sme ho bližsie predstavili.

 foto: Marika Majorová


Mgr. Štefan Chrappa, PhD. Narodil sa 1.9. 1979. vo Svätom Jure. Je ženatý, kresťan – katolík. Na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave študoval slovenčinu a poľštinu. Doktorandské štúdium ukončil a translatologicky zameranú doktorandskú prácu pod názvom Tadeusz Różewicz v slovenských knižných prekladoch obhájil v roku 2007. Na Katedre slovanských filológií pôsobil ako odborný asistent. Viedol semináre a prednášky z histórie Poľska, z dejín poľskej literatúry, z teórie literatúry, teórie umeleckého prekladu a umeleckého prekladu. Na Letnej škole slovenského jazyka SAS viedol kurzy tvorivého písania. Prekladá poéziu z poľštiny. Je autorom štyroch básnických zbierok, troch rozprávkových kníh, jedného cestopisu, životopisu a jedného románu. Autorsky, producentsky, interpretačne i vydavateľsky sa podieľal na vzniku tridsiatich nahrávok hudobných nosičov. Je členom hudobných zoskupení Vandali a Čad. Vedie nezávislé knižné vydavateľstvo Limerick. V súčasnosti pracuje v RTVS, ako redaktor náboženských relácií. Dosiaľ redakčne zastrešil viac než dvesto rozhlasových relácií z oblasti náboženstva, vedy a kultúry.

Tak čo poviete na takéhoto metalistu?

Pišta príde do Kežmarku s vami podiskutovať o rôznych témach a prečíta niečo z jeho knihy Skutočný človek, ktorá je o slovenskom misionárovi.